The Smoking Poet
Andris' Blue Note
Home
Putting on the Dog: TSP Celebrates 5
Our Gift Shop
A Good Cause: The Good Men Project
Talking to Jen Knox
Talking to Dorianne Laux
The Poetry of Dorianne Laux
Talking to Michael Loyd Gray
Talking to Lori A. May
The Poetry of Lori A. May
Talking to Laimdota Sele
Kalamazoo and Beyond
Artwork and Photography
Nonfiction
Fiction
Fiction 2
Fiction 3
Poetry
Poetry 2
Poetry 3
Cigar Lounge
Andris' Blue Note
Zinta Reviews
Zinta Reviews 2
Links & Resources
Submission Guidelines
Archives
Marketing & Advertising, Donations
The Editors

namaste.jpg

Namaste

 • Various Artists
 • Audio CD (August 12, 2003)
 • Original Release Date: 2003
 • Number of Discs: 1
 • Label: Real Music
 • ASIN: B0000AKCKO
 • (Review by Andris Sīlis)

  Honor Yourself and All Those You Meet

            Klausoties šo mūziku, mēs nonākam pavisam citā pasaulē. Pasaulē, kurā nav nenomaksātu rēķinu, ne atgādinājumu no bankām par nepildītām saistībām... Ja nu vienīgi tās varētu būt parādsaistības katram pašam pret sevi, sevis atstāšanu novārtā ikdienas steigā. Tiek dota iespēja atslēgties no tā visa un apstāties, lai ieskatītos dziļāk savā būtībā. Lai arī skaņdarbi ir vairāki, kopiespaids ir tāds, ka liekas, ka mūzikai nav ne sākuma ne gala. Tā skan kā daļa no kaut kā mūžīga un pārlaicīga, kā nebeidzams stāsts. Un tomēr šis stāsts nav garlaicīgs un tas arī ir saprotami, jo te pārstāvēti dažādi mākslinieki, kas gan atrodas uz viena viļņa, tomēr katrs par sevi ir izcili New Age pārstāvji – Karunesh (born Bruno Reuter), Devakant, Büdi Siebert, Ben Leinbach – izcili multiinstrumentālisti, mūziķi un komponisti ar vērā ņemamu akadēmisko bagāžu, kas viņiem nebūt nav traucējusi būt atvērtiem, apgūstot Austrumu (Indijas, Āzijas) tradīcijām bagāto kultūru. Meditācija, kā viena no šīs kultūras sastāvdaļām ir arī šī albuma galvenā vadlīnija.

  ... A Ritual of Honoring Your Inner Light

  Kā piedeva albumam otrs disks ar Terence Yallop (Chairman of Real Music) Meditāciju, kuras fonā skan Ben Leinbach mūzika – ‘’the meditation that will gently guide you from a safe place in nature to a meeting with your more real Self.’’

   

   

  (Translated by Zinta Aistars)

  Honor Yourself and All Those You Meet

   

  Listening to this music, we enter another world. A world in which there are no unpaid bills, no reminders from banks about unfulfilled obligations … if only those might be I.O.U.s  for each of us to ourselves, for allowing ourselves to become neglected in the rush of everyday life. We are given this opportunity to detach from all that is around us so as to enjoy a moment of introspection. Although the musical compositions here are many, the overall effect is that there is no true beginning or end. The music seems as if a fragment from something everlasting and timeless, like a never ending story. Even so, the story does not become dull, and that’s understandable, because so many musicians are gatehred together here, all on one frequency and yet each an excellent representative in their own right of New Age music—Karunesh (born Bruno Reuter), Devakant, Büdi Siebert, Ben Leinback—multi-instrumentalists, musicians and composers of the highest level and with impressive academic backgrounds that have not held any of them back from being open to the rich culture of eastern (Indian, Asian) music. Meditation, an important aspect of these cultures, is also a guideline throughout this disc.

   

  ... A Ritual of Honoring Your Inner Light

   

  An additional second disc contains a Terence Yallop’s (Chairman of Real Music) Meditation, with a background of Ben Leinbach music—“the meditation that will gently guide you from a safe place in nature to a meeting with your more real Self.”

   

  hobbswildang.jpg

  Mary Anne Hobbs Wild Angels

 • Original Release Date: September 14, 2009
 • Label: Planet Mu
 • Total Length: 1:25:32
 • Price: $9.99
 • ASIN: B002L5XQDA
 • (Review by Andris Sīlis)

  Albumā Wild Angels pārstāvēts samērā jauns, bet pasaulē jau plaši pazīstams elektroniskās mūzikas virziens - dabsteps (dubstep), kurš sevi pieteica Londonā 21. gadsimta sākumā. Te gan jāpiebilst, ka dabsteps kā elektroniskās mūzikas virziens nav radies gluži tukšā vietā un tam ir sava, nu jau pietiekoši bagāta priekšvēsture un tas ir ietekmējies no vairākiem mūzikas veidiem, tieši vai netieši turpinot daudzu mūzikas stilu idejas. Kā viens no šī žanra stūrakmeņiem būtu jāmin drum’n’bass, tomēr tas gan ir tikai viens no elementiem, kas kalpojis par iedvesmas avotu jauna mūzikas žanra radīšanai.

  Wild Angels ir slavenās BBC radio1 ‘’dumpinieces’’ un jaunu apvāršņu meklētājas Mary Anne Hobbs trešā kompilācija ar Planet Mu zīmi (label), balstoties uz jauniem māksliniekiem (Mark Pritchard, Hudson Mohawke, Mike Slott, Brackles, Gemmy u.c.), kuru vārdi ir jau vairāk vai mazāk plaši pazīstami uz aizvien pieaugošās globālās elektroniskās mūzikas skatuves un kuri savā līdzšinējā darbībā pratuši sakausēt hip hop, dubstep, soul un grime tādējādi radot jaunas, eksotiskas formas. Lai arī no Hobbs izvēlētajiem autoriem ne gluži visi varētu tikt uzskatīti par tādiem izteiktiem tikai un vienīgi dabstepa pārstāvjiem, tomēr žanra kanoniem un prasībām atbilstošā spēcīgā, izteiktā basa līnija te tiek strikti ievērota, kas savukārt droši vien neliks vilties šī žanra cienītājiem.

   

  (Translated by Zinta Aistars)

  Wild Angels represents a somewhat new, albeit already widely known electronic music movement—dubstep, which began in London at the beginning of the 21st century. Dubstep isn’t born out of a vacuum; it has its own rich history and is influenced by many musical styles, continuing several musical themes, intentionally or not. One of this genre’s cornerstones is drum’n’bass, but it is only one of several elements serving to inspire the development of this new musical genre.

   

  Wild Angels is the third compilation on the Planet Mu label of well-known BBC radio’s “rebel” and explorer of new horizons, Mary Anne Hobbs, together with new artists Mark Pritchard, Hudson Mohawke, Mike Slott, Brackles, Gemmy, and others, names known more or less on the ever expanding worldwide stage for electronic music. Until now, these musicians have melded hip hop, dubstep, soul and grime, forming new and exotic musical forms. Even though Hobbs chosen musicians might not be considered exclusively dubstep-pers, still the canons and requirements of this genre with its strong and specific bass line is strictly adhered to, and so should satisfy those who follow this genre.

  İAll materials, print, artwork and photography on this site are copyrighted and not to be reprinted without written permission by The Smoking Poet.

  Feedback, submissions, ideas? Email thesmokingpoet@gmail.com